Välkommen till DMk Miljö- kvalitetskonsult AB

Vi säger välkommen till:
Såcab ISO 9001 & ISO 14001
Parking Partner ISO 9001 & ISO 14001
Politivagn Stockholm ISO 9001 & ISO 14001
Flogas Sverige AB ISO 9001 & ISO 14001
Esterand ISO 9001 & ISO 14001
Cubile ISO 9001 & ISO 14001
TPM ISO 9001 & ISO 14001
och
Grattis till certifikaten säger vi till Rocklast WBV Anläggning AB ISO 9001 & ISO 14001

ISO certifiera ditt företag du också!
 

DMk Miljö- kvalitetskonsult är ett företag med lång erfarenhet som alltid har kunden i fokus

Samarbetar ni med oss under införandet av ISO 14001 och/eller ISO 9001 så blir vi er mentor

under hela införandefasen och lämnar alltid resultatgaranti - garanterat certifikat enligt

överenskommen tidsplan.

Alltid fast pris.

Tillsammans bygger vi ett effektivt, webbaserat, ledningssystem, allt enligt kraven i

Miljöledningsstandarden ISO 14001, Kvalitetsledningsstandarden ISO 9001.

Integrerat eller var för sig.

 

Kontakta oss redan i dag för en kostnadsfri behovsanalys.

Då får ni även besked om er investering av både tid och pengar och vilka fördelar det skulle

innebära för er att vara ISO certifierad.

 info@dmkab.se 

 

Välkommen!

                               
                                                                                                                                                
       


Jag har inte inloggningsuppgifter till Kundportalen.
Maila oss på info@dmkab.se så ordnar vi detta.

 

 

      

 

Varför DMk
1. Personlig kontakt
2. Fast pris= låg investering av tid
    och pengar.
3. Flexibel, problemlösare
4. Garanterat certifikat

Dessutom erbjuder vi hög servicenivå och stort engagemang, vi vill bara ha nöjda kunder.

Välkommen att höra av dig.

Anmäl dig till

info@dmkab.se

Tel 08-740 40 01

 

DMk Miljö-kvalitetskonsult AB
Fräsarvägen 26B 1TR
142 50 Skogås
Telefon:  08 - 740 40 01

Besökare online just nu:Webbproduktion: